Contoh Pidato Perpisahan Kelas 9 (Menyentuh Hati & Berkesan)

Contoh pidato perpisahan kelas 9 SMP dan MTs yang berisikan pesan & makna yang mendalam serta menyentuh hati

Contoh Pidato Perpisahan Kelas 9 (Menyentuh Hati & Berkesan)


Contoh Pidato Perpisahan Kelas 9 (Menyentuh Hati & Berkesan)


Kelas 9 SMP ataupun MTs merupakan momen-momen yang sangat penuh kesan dan kenangan kepada pihak sekolah, terutama kepada guru dan adik kelas mereka. Nah, karena merupakan momen-momen yang mengesankan, tak jarang pula pihak sekolah mengadakan acara perpisahan.

Dalam, acara perpisahan biasanya salah satu perwakilan siswa kelas 9 akan menyampaikan pidato sambutannya sebagai sarana untuk meminta maaf dan memohon doa restu kepada bapak dan ibu guru.

Seperti apa contoh pidato sambutan perwakilan siswa dalam acara perpisahan kelas 9. Simak contoh pidato perpisahan kelas 9 yang menyentuh hati, di bawah ini :

Contoh 1 : Pidato perpisahan yang sangat berkesan dan menyentuh hati


Assalamualaikum Wr. Wb.
Bapak Kepala SMP 4 Jayarayu yang saya hormati. Bapak dan ibu guru yang kami hormati. Serta, tamu undangan yang kami hormati pula. Tak ketinggalan pula untuk adik kelas kami 7 dan 8 yang kami cintai dan kami banggakan.

Izinkanlah saya atas nama teman-teman kelas 9 mengucapkan kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sernua sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama teman-teman kelas 9 SMP 4 Jayarayu menyampaikan ucapan terima kasih yangh sedalam-dalamnya kepada bapak dan ibu guru yang telah membimbing kami semua dengan tabah dan sabar, sehingga akhirya kami dapat menamatkan pelajaran-pelajaran yang telah bapak dan ibu guru ajarkan kepada kami semua. Kami pun telah resmi menyelesaikan sekolah dengan diberikannya Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).

Tiga tahun lamanya kami semua menuntut ilmu di sekolahan ini dibimbing dan diasuh dengan sabar oleh bapak dan ibu guru sehingga terjalin hubungan batin yang erat seolah-olah tiada bedanya dengan ibu atau bapak kandung sendiri. Berat rasanya hati ini meninggalkan bapak dan ibu guru yang kami cintai dan hormati ini. Tapi semuanya itu harus kami lakukan guna meneruskan mencari ilmu pengetahuan yang lebih mendalam dan luas lagi dalam rangka usaha menempuh cita-cita kami.

Namun sekalipun kelak kami akan tetap selalu mengingat dan mengenang bapak dan ibu guru semuanya. Kami memang tidak bisa memberikan sesuatu yang berharga selain doa yang tulus dan ikhlas dari lubuk hati terdalam yang kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar bapak dan ibu guru diberikan keselamatan, kesejahteraan, kesabaran serta kekuatan hati untuk tetap tabah mendidik siswa-siswinya.

Dan kami semua juga selalu berdoa semoga amal baik bapak dan ibu guru diterima oleh Tuhan Yang Maha Pemurah dan Pengasih agar diberikan belasan yang setimpal. Amin!

Begitu juga sebaliknya kami juga mohon doa restu dari bapak dan ibu guru agar kami semua dapat melanjutkan pendidikan ke janjang berikutnya yang lebih tinggi lagi sehingga tercapailah apa yang kami cita-citakan. Dan semoga kami semua menjadi anak yang saleh, beriman dan bertaqwa serta berguna bagi kedua orang tua, masyarakat,agama, bangsa dan negara.

Bapak dan ibu guru yang kami hormati. Apabila selama kami menuntut ilmu di sekolah ini dan selama mengikuti pelajaran yang bapak dan ibu guru berikan terdapat sikap dan tingkah laku serta tindak-tanduk kami yang kurang berkenan sehingga membuat hati bapak dan ibu guru marah dan jengkel, kami atas nama teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Tak ketinggalan pula untuk adik kelas kami, kelas 7 dan 8. Apabila selama belajar bersama disini, kami mempunyai kesalahan yang menjadi penyumbat di hati adik-adik semua, kami seluruh kelas 9 memohon maaf sebesar-besarnya.

Kami juga menitipkan estafet kesuksesan
sekolah ini untuk dilanjutkan oleh adek-adek semua. Semoga adek-adek semua dapat mengharumkan nama sekolah ini. Sukses selalu untuk adik-adik kelasku sekalian!

Demikianlah sedikit sambutan yang dapat kami sampaikan kepada bapak dan ibu guru, jika dalam ucapan kami terdapat salah ucap atau kekhilafan baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja sehinga tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu- ibu guru, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Akhir kata kami sampaikan rasa hormat kami yan sedalam-dalamnya kepada bapak dan ibu guru yang kami cintai dan perkenankanlah kami meninggalkan sekolah ini guna menuntut ilmu lebih lanjut dalam usaha meraih cita-cita. Semoga Tuhan YME selalu memberkati dan melindungi kita semua. Amin.

Billahitaufiq walhidayah, wassalamualaikum Wr. Wb.

Contoh 2 : Pidato Perpisahan Kelas 9 SMP atau MTs singkat

Assalamualaikum WR.WB
Kepala MTs 04 Kraden yang saya hormati,
Bapak dan ibu guru yang terhormat,
Tamu undangan yang berbahagia untuk hadir, yang saya hormati pula. Dan tak ketinggalan kepada teman-teman seperjuangan kelas 9 yang saya sayangi.

Puji syukur atas karunia kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara perpisahan siswa kelas 9 Mts 04 Kraden tahun pelajaran 2018/2019.Terima kasih atas waktu yang diberikan panitia kepada saya selaku perwakilan kelas 9.

Pertama saya dan seluruh kelas 9 MTs 04 Kraden mengucapkan permohonan maaf kepada bapak dan ibu guru. Tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak dan ibu guru atas segala tabiat yang sengaja ataupun tidak sengaja selama menjadi murid di MTs 04 Kraden.

Ilmu yang kau curahkan tak cukup rasanya jika hanya dibalas dengan ucapan semata, patutlah engkau sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Atas jasamu lah kami semua bisa menjadi sosok yang pandai dan cerdas.

Kedua, kami meminta doa restu sebagai sarana kami semoga dalam melanjutkan pendidikan selanjutnya diberi kemudahan, kelancaran, dan sukses selalu. Amin!

Kan kuukir jasamu di dalam hatiku, semoga engkau selalu diberikan kesehatan, keselamatan,  dan selalu sukses. Sekali-lagi kami mengaburkan maaf yang sebesar-besarnya.
Tak lupa pula kepada adik kelas, yaitu kelas 8 dan kelas 7. Kami semua menitipkan tongkat estafet kesuksesan sekolah ini kepada kalian semua. Teruslah belajar dan harumkan nama sekolah ini.

Tiga tahun sudah dilalui, hari inilah yang menjadi perpisahan. Namun, bukanlah sebuah perpisahan yang sesungguhnya, catatan permanen kan kuukir di benak hati terdalam. Terima kasih bapak, ibu guruku.

Hanya itulah mungkin kata-kata yang bisa kami sampaikan. Tak ada apa-apanya dari sebuah jasamu. Terima kasih,

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Penutup

Itulah contoh pidato perpisahan kelas 9 SMP dan MTs yang berisikan pesan dan makna yang mendalam dan menyentuh hati. Semoga ulasan di atas dapat bermanfaat, sekian dan terima kasih.

Belum ada Komentar untuk "Contoh Pidato Perpisahan Kelas 9 (Menyentuh Hati & Berkesan)"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel